Marini BE Tower

Нов член во Marini фамилијата

Новата генерација Marini aсфалтни бази е дизјанирана да ги комбинира традиционалните карактеристики на перформанси и технологија, со нови високи нивоа на леснотија при работата и одржувањето, притоа задржувајќи ја едноставноста

повеќе…