Најнови вести во категоријата Материјали

Примена на дрвото третирано со фурфурал

Еколошки прифатлив метод за третирање на дрвото

Иако во основа е хемиски процес, дрвото третирано со фурфурал алкохол е еколошки прифатлив производ, кој во однос на природното дрво има потемна боја, подобра трајност и димензиска стабилност. Неговите добри механички својства се најголемата предност во однос на останатите третмани, што значајно го проширува полето на употреба на третираното дрво во градежништвото

повеќе…